Revision

När du är kund hos Åborg Revisorer är du alltid välkommen att lyfta luren och ringa oss.  

Vår kvalitetssäkrade redovisning ger dig trygghet att utveckla dina affärer.

En professionellt utförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter. Givetvis är det viktigt för företagets ägare att kunna lita på att revisorn fokuserar på att ta fram förbättringsförslag och kommer med goda råd under revisionens gång. Men du ska också känna dig trygg i att revisionen minimerar riskerna och därmed banar väg för maximal lönsamhet för ditt företag och för dig som ägare.
Revisionen skapar också trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder. Dessutom får du bättre kontroll över verksamheten och bättre uppfattning om hur din redovisning ser ut. Läs mer om våra redovisningstjänster här.

 

Vi hjälper dig med din revision, oavsett inriktning:

 • Ägarledda bolag
 • Noterade bolag
 • Internationella bolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Värdepappers- och kreditmarknadsbolag
 • Ideella föreningar och stiftelser
 • Samfund
 • 90-konton
 • Övriga organisationer


Andra områden där vi kan stötta dig innefattar bland annat:

 • Intygsskrivning, t ex apportintyg vid bolagsbildning eller nyemission
 • Oberoende granskning
 • Lagbegränsad IFRS-granskning

 

Vill du veta mer om hur vår revisionsbyrå i Stockholm kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta oss på 08-22 45 45 eller via mail: info@aborgrevisorer.se

Har du vägarna förbi går det även bra att besöka oss på Kammakargatan 22 i Stockholm.

Vi erbjuder fasta priser! Kontakta oss för offert »

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig med ett prisförslag.

 

KUNDER