Skatt

Skatt är ett komplicerat område inom ekonomin, där lagar och regler förändras kontinuerligt. Samtidigt är skattefrågor viktiga verktyg när det gäller att optimera ditt företags lönsamhet.

Lösningen kan vara att överlåta ansvaret till professionella som har skatt som expertis.  Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla lösningar på alla dina skattefrågor och för att ta fram långsiktiga strategier för hanteringen av skatter. Vårt mål är att du ska reducera skattekostnaden och hantera skatteriskerna.

Exempel på våra tjänster är:

 

Företagsbeskattning

 • Inkomstdeklaration
 • F-skatt
 • Beskattning av fåmansföretag
 • Skatteplanering
 • Skatterapportering
 • Rådgivning vid köp och försäljning av företag

 

Individbeskattning & beskattning av ägare till fåmansföretag

 • Inkomstdeklaration
 • Individbeskattning
 • Beskattning av ägare till fåmansföretag
 • Strategier för ägaruttag ur verksamheten
 • Rådgivning om ägarstrukturer och ägarförändringar
 • Generationsskifte

 

Internationell beskattning

 • Internprissättning för mindre företag
 • Lönehantering för utländska arbetsgivare

 

Skatterevisioner och skatteprocesser

 • Kontakt med Skatteverket och utländska myndigheter
 • Rådgivning inför och under skatterevision
 • Biträde eller ombud vid process mot Skatteverket

 

 Kontakta oss för offert »

 

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig med ett prisförslag.

 

KUNDER