Fredrik ÅborgHoppas du gillar att läsa denna bloggpost.
Om du vill att vårt team ska utföra din revision, klicka här

10 tips när du ska hitta revisor

Är ditt företag nystartat och är dags att upprätta samt lämna in en första årsredovisning?

Då bör man hitta en pålitlig revisor. Antingen konsulterar man en privat sådan eller firma som är specialiserade på att agera bolagsrevisor. Här kommer 10 goda råd och tips för att underlätta valet av en revisor!

1. Vad vill man med sin revisor?

Är det för att man måste ha en revisor enligt lag eller ska revisorn fungera som en rådgivare och som ett bollplank. Fundera alltså på företaget har mest nytta av, vilket är en viktig faktor.

2. Vad gör en revisor?

En revisors uppgift är att granska bokslut, löpande redovisning och se till att årsredovisningen stämmer till punkt och pricka. Det man bör tänka på är att om företagets revision är lagstadgad, då gäller det att anlita auktoriserad revisor.

3. Följ magkänslan inför valet av revisor

Lita på magkänslan efter första mötet eller samtalet. Kändes det bra, så är det med all sannolikhet det rätta valet och har tillika revisorn samma känsla så kommer samarbetet fungera fullt ut. Bra personkemi gynnar företaget i längden.

4. Hitta rätt revisor för företaget

En faktor som är viktig när det är dags att välja en revisor är att personen i fråga har de rätta kunskaperna. Har man ett fåmansbolag bör revisorn ha dessa kunskaper hur ett sådant företag sköts.

5. Har revisorn specialkunskaper?

Det finns vissa bolag som behöver ha en revisor som har specialkunskaper, särskilt för utvecklingsföretag. Har revisorn kunskaper om uppskjutande av skattefordran, optioner, av immateriella tillgångar, kvittningsemissioner och så vidare?

Andra bra kunskaper att ha för en revisor är att personen har en speciallicens som krävs just för ditt företag, finns det ett ovanligt varulager som behöver har speciella kunskaper för att kunna värderas. Revisorn kanske behöver ha kunskaperna gällande internationella redovisningsregelverk eller liknande. Alltså gäller det för företagsägaren ta reda på vad som krävs av sin revisor innan ett val görs.

6. Vad kostar en revisor?

Beroende på om bolaget anlitar en person eller byrå så kan revisorskostnaden variera. Större byråer har vanligtvis kostnader som är högre jämfört med en mindre revisorbyrå. Så ta reda på vad som krävs och be om en offert.

7. Har revisorn tid?

Något som också är viktigt är att kontrollera att om revisorn har tid att ta sig an uppdraget utifrån vilka önskemål man har. Beroende på vad man är ute efter, så tar det olika lång tid.

8. Tänker revisorn utanför boxen?

Ska företaget expandera så är det bra att anlita en revisor som tänker utanför ramarna. Vilket innebär att personen kan ge förslag och idéer för att effektivera verksamheten.

9. Finns revisorn lokalt tillgänglig?

Visst det funkar bra med online möte och e-postkorrespondens, men det kan vara bra att få till personliga möten också. Det gör att ett bättre samarbete skapas mellan ditt företag och revisionsbyrån.

10. Hitta en revisor eller revisionsbyrå?

Det är helt upp till en själv vilken typ av revisor man vill ha. Vanligtvis är dock en revisionsbyrå det smidigaste alternativet. Detta eftersom det finns mer kunskap och erfarenhet under ett och samma tak.

Bild på revisor i bostadsrättsförening

Behöver du mer information?

Kontakta oss för fri rådgivning eller begär en offert för revison idag.