Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå, som införs i två steg från den 1 juli 2018, innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften.

Redovisningen införs i två steg:

  • Den 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda.
  • Den 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.