Hur ska årsavgifterna sättas i en bostadsrättsförening?

Styrelsen beslutar om årsavgiften

Det är styrelsen som bestämmer vilka årsavgifter medlemmarna ska betala. Årsavgifterna är tänkta att täcka bostadsrättsföreningens årliga utgifter för fastigheten, löpande underhåll, räntekostnader och amorteringar. Oftast betalar medlemmarna månadsvis även om beteckningen alltid är ”årsavgift” i sammanhanget.

Kan bostadsrättsföreningen höja avgiften?

Det är ovanligt att föreningsstämman beslutar om att höja eller sänka avgifterna. I udda fall finns det angivet i en förenings stadgar att stämman ska besluta om detta. Styrelsen är oftast de som har bäst underlag för att besluta om höjning eller sänkning, och deras uppgifter är att verka för medlemmarnas bästa och sätta avgifter som är rimliga i förhållande till föreningens utgifter.

Vad är en rimlig årsavgift på bostadsrätt?

Storleken på årsavgifterna kan variera mycket mellan olika bostadsrättsföreningar. Oftast har nyare föreningar högre avgifter då man har högre lån. I normalfallet brukar årsavgiften sättas till mellan 500-700 kr kvm/år.

För att bäst kunna sätta en rimlig årsavgift är det en fördel om föreningen har en uppdaterad underhållsplan och koll på sitt kassaflöde. Bostadsrättsföreningen bör därefter budgetera sina årsavgifter så att löpande kassaflöde täcker kraven i underhållsplanen för årligt sparande.