Hur ska årsavgifterna sättas i en bostadsrättsförening?

Se till att bostadsrättsföreningen budgeterar sina årsavgifter så att löpande kassaflöde täcker kraven i underhållsplanen för årligt sparande.