Minskade upplysningskrav i årsredovisningen

Riksdagen har tagit beslut om minskade upplysningskrav i årsredovisningen för alla företag oavsett storlek. Beslutet innebär bland annat:

– minskade krav i form av färre tilläggsupplysningar,

– förenklad not om anläggningstillgångar

– förenklingar i förvaltningsberättelse

– generell möjlighet att upprätta balans- och resultaträkning i förkortad form, samt

– frivillighet att aktivera indirekta kostnader för egentillverkade anläggningstillgångar

Kontakta gärna Åborg Revisorer för mer information!