Bilda bolag hos oss

Åborg Revisorer hjälper dig att bilda ett bolag från grunden, med eller utan tillskjuten apportegendom. Med utgångspunkt från dina önskemål upprättar vi alla nödvändiga handlingar. Vi tar ansvaret för alla kontakter med Bolagsverket och Skatteverket till dess ditt bolag är registrerat. Vill du veta mer om bolagsbildning, aktiebolag och även få viktig konsultation och råd på vägen i din nya roll som företagsledare så hör av dig till oss!

För att registrera ett aktiebolag krävs att du sätter in minst 50 000 kr i aktiekapital på ett bankkonto. Har du apportegendom kan vi hjälpa dig att värdera denna för att på så vis minska ned den del av aktiekapitalet som behöver betalas in. Du ska också ha minst en person som är styrelseledamot, en som är styrelsesuppleant och en revisor om en sådan valts. Revisorn måste vara auktoriserad eller godkänd. Du kan mycket väl har flera ledamöter, suppleanter eller revisorer i ditt bolag. Du kan även ha en eller flera revisorssuppleanter. Antalet aktieägare kan vara en till hur många som helst.

Styrelseledamoten eller styrelseledamöterna ansvarar för verksamheten, dess bokföring och medelsförvaltning. Styrelsesuppleanten behöver varken ansvara eller vara skyldig att närvara om det inte krävs för att ledamoten inte kan närvara. Styrelseledamöterna däremot måste ta aktiv del i bolagets verksamhet eftersom det till exempel vid en konkurs kan utkrävas ansvar av styrelsen.

Minst två alternativ bör dessutom finnas till ditt tänkta bolagsnamn.