Hur upprätta årsredovisningen med hänsyn till Corona-situation?

BFN har en sida på sin hemsida som heter Coronafrågor, vägledning för årsredovisning, när stöd ska redovisas, upplysning i förvaltningsberättelsen och noter m.m