Fredrik ÅborgHoppas du gillar att läsa denna bloggpost.
Om du vill att vårt team ska utföra din revision, klicka här

Vad gäller för korttidsstöd 2021?

Det nya stödet skiljer sig i flera avseenden mot tidigare korttidsstöd. I den här artikeln försöker vi reda ut vad som egentligen gäller.

Förutsättningar för korttidsstöd 2021

Nu har villkoren ändrats för korttidsstödet mot tidigare. Om ditt företag har en lönesumma (bruttolön) över 400 tkr  behöver du ett revisorsyttrande för att få stödet. Det här är dina grundläggande förutsättningarna för att erhålla stödet i nuläget:

 • Aktiebolag, föreningar och stiftelser kan söka stödet om de är registrerade för A-skatt hos Skatteverket
 • Företaget ska vara påverkat av Covid-19
 • Dina anställda som omfattas av stödet ska ha varit anställda både under jämförelseperioden och under stödperioden.
 • De permitterade medarbetarna ska ha gått ner i arbetstid enligt avtal med ditt företag.
 • Företaget får inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller i behov av att upprätta en kontrollbalansräkning (dvs. befinna sig i ekonomiska svårigheter).
 • Varken företaget eller du som ägare får ha näringsförbud
 • Skattekontot får inte visa på skuld till Kronofogdemyndigheten
 • Du måste ha ett avtal om korttidsarbete med de anställda och den minskade arbetstiden ska följa avtalet (20/40/60/80)
 • Ditt företag får inte lämna några utdelningar enligt Tillväxtverkets regler.

För revisorsintyget till korttidsstödet 2021 gäller följande:

 • Lönesumman (bruttolönen) är totala beloppet av betalda ersättningar, alltså både anställda med och utan och utan korttidsarbete
 • Tillväxtverket ersätter kostnader för revisorsintyget med 10 tkr
 • Ditt företag behöver sammanställa en prognos över framtida utveckling
 • Du behöver styrka personalkostnaderna med en arbetsgivarsammanställning, avtal om korttidsarbete och eventuellt lönespecifikationer.

På Tillväxtverkets hemsida finner du avtalsmallar om sådana inte har upprättats tidigare. På hemsidan finns även annan viktig information att ta del av, se följande länk:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021.html

Kontakta Åborg Revisorer om du behöver hjälp med korttidsstödet 2021 och för att besvara frågor i samband med intyget. Vi tar även fram ett revisorsintyg så att du får stödet utbetalat.

Bild på revisor i bostadsrättsförening

Behöver du mer information?

Kontakta oss för fri rådgivning eller begär en offert för revison idag.