Redovisning av lån i bostadsrättsföreningens årsredovisning

Nytt uttalande REV U18 som bygger på att alla lån i en BRF som inte ovillkorat förlängs inom 12 mån ska redovisas kortfristigt i ÅR