Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Nytt K-regelverk  – Årsbokslut

Den 27 oktober 2017 beslutade BFN att anta det nya K-regelverket Årsbokslut. I regelverket finns regler för alla företagsformer som får upprätta årsbokslut.

Se mer på bokföringsnämndens hemsida, www.bfn.se