Ökad risk utan revision

Ökad risk när revisionsplikten försvinner

Nu har revisionsplikten för 250 000 svenska företag slopats. Sju av tio företag tror att det innebär en större risk att göra affärer med företag utan revision. Det visar en ny undersökning från Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Störst risker med att revisionsplikten försvinner ser företagen i Stockholm, Växjö och Gävle.

Det är alltså fortsatt viktigt att kunna visa att man har ordning och reda i sitt företag. På kort sikt kan det innebära en minskad kostnad att välja bort sin revisor. Men på lång sikt kan det kosta mer än det smakar.

Vad är då den främsta nyttan med revision? Jo, tryggheten att allt står rätt till med företagets räkenskaper och förvaltning, att Skatteverket får rätt uppgifter, ökad trovärdighet bland kunder och leverantörer, och att det är lättare att få kapital och krediter!