Omsättningsstödet förlängs

Utökat omsättningsstöd 5 miljarder handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person. Stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. Ansökan görs hos Boverket och det är sedan länsstyrelserna som handlägger stödet.