Omställningsstöd 2020-2021

Omställningsstödet företag som tappar en stor del av sin omsättning under november-december 2020 och januari-februari 2021 – får stöd med upp till 90 procent av fasta kostnader. Företag som har färre än 50 anställda kan använda sig av stödet. Större företag kan även i fortsättningen få 70 procent i subvention.