Fredrik ÅborgHoppas du gillar att läsa denna bloggpost.
Om du vill att vårt team ska utföra din revision, klicka här

Revisor ideell förening

Revisor ideell förening kan hjälpa din verksamhet. Läs mer i den här artikeln.

Anlita en revisor ideell förening

Trots att revisor ideell förening inte alltid är ett krav är det ändå viktigt att säkerställa att bokföringen stämmer överens med verkligheten.

I den här artikeln kan du läsa om hur en professionell revisor ideell förening kan hjälpa din verksamhet.

Revisor ideell förening: var du ska börja?

Till att börja med, se till att din ideella förening har en ordnad bokföring under hela året. Då kan bokföring ske systematiskt från början av året och arbetet med årsavslutet går mycket enklare och snabbare. Och om din organisation har en redovisningskonsult eller en egen ekonomiavdelning så ska de vanligtvis förbereda några av rapporterna som sedan en extern revisor kan kvalitetssäkra.

Åborg Revisorer kan hjälpa dig med att säkerställa dina finansiella rapporter och se till att de överensstämmer med skyldigheter och föreskrifter enligt svensk lagstiftning.

Följande register ska upprätthållas av din ideella förening:

 • Kassaredovisning
 • Förteckning över tillgångar
 • Utläggsregister
 • Biljettredovisning
 • Medlemsregister
 • Register över insamlingsenheter
 • Löneregister för personal som får lön eller provision eller annan materiell förmån

Arbetsuppgifter revisor ideell förening

Vi har auktoriserade revisorer som kan förenkla ditt arbete med den ideella föreningens finansiella aspekter. Och under en granskning kontrollerar revisorn organisationens finansiella rapporter för att ge medlemmarna en uppfattning om huruvida de finansiella rapporterna är sanna och rättvisa. Detta hjälper medlemmarna att veta vad alla tillgångar och skulder innefattar och vad som har hänt med föreningens pengar under de senaste tolv månaderna. Den information som revisorn lämnar från granskningen kan styrelsen använda för att fatta och utvärdera beslut om den ideella föreningen.

Vilka underlag behöver en revisor i ideell förening?

I huvudsak behöver revisorn en kopia av dina finansiella rapporter för de senaste 12 månaderna, inklusive:

 • Uttalande om finansiell utveckling
 • Rapport över finansiell ställning
 • Kassaflödesanalys
 • Övriga finansiella rapporter

Det är bäst om du har den här informationen redan förberedd och sedan träffar revisorn innan han eller hon börjar arbeta.

Revisorn behöver även:

 • Kvitton som utfärdats under året
 • Bankinsättningsutdrag
 • Kassabok som registrerar kvitton för året
 • Kontoutdrag för hela året för alla bankkonton
 • Kontantbokföring för året
 • Löneutbetalningar
 • Arbetstagarfiler som har historia om årlig ledighet, lång tjänstledighet och sjukfrånvaro
 • Tillgångsregister om alla tillgångar som företaget köpte eller sålde under de senaste tolv månaderna
 • Kopia av försäkringsdokumenten och försäkringsfakturorna
 • Lista över eventuella gäldenärer
 • Lista över eventuella fordringsägare
 • Protokoll över styrelsemöten, särskilda bolagsstämmor eller årsmöten som hållits under de senaste tolv månaderna

Det kan finnas andra rapporter och filer som behövs.

Revisorns rapport

Revisorn ska förse den ideella föreningen med en rapport som berättar om:

 • organisationen har följt relevant lagstiftning, redovisningsstandarder och föreningens ändamål
 • de finansiella rapporterna visar en verklig bild av det ekonomiska resultatet
 • bokföringen hölls ordentligt
 • alla insamlade pengar har redovisats korrekt
 • föreningens ekonomiska bärkraft och förmåga att betala sina skulder

Vi har en specialistrevisorer med erfarenheter och kvalifikationer för att genomföra och utfärda sådana revisionsrapporter och kan hjälpa dig att förbereda dig för dina rapporteringsskyldigheter.

Bild på revisor i bostadsrättsförening

Behöver du mer information?

Kontakta oss för fri rådgivning eller begär en offert för revison idag.