Sämre kvalitet utan revisor

Sedan den frivilliga revisionen infördes för snart två år sedan konstaterar Bolagsverket att inkomna årsredovisningar håller mycket sämre kvalitet.

Bolag som saknar revisor har skickat in årsredovisningar som inte uppfyller årsredovisningslagens krav. Det har också varit vanligt med fel sifferuppgifter, och i vissa fall har de varit handskrivna med uppställningar som inte följer lagstiftningen.

Företagare använder inte råd och stöd från revisionsbyråer och redovisningskonsulter i samma utsträckning som tidigare, vilket märks i de frågor Bolagsverket får hantera, säger Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket.

Hittills har 64 000 aktiebolag valt att inte ha revisor i sina aktiebolag. Av de nyregistrerade företagen väljer 65 procent att inte ha kvalificerad revisor.