Sänk skatten till årsskiftet

Snart årsskifte- och hög tid att försöka sänka skatten. Se till så att du inte skattar bort företagets och dina egna pengar i onödan. Vi har hittat några viktiga möjligheter att dra ned skatten genom att agera före årsskiftet.

1. Missa inte gammal utdelning

Om inte din sparade skattefria utdelning tas ut innan årsskiftet försvinner denna möjlighet. Exempelvis kan bolag som inte gjort utdelning under de 13 år som det s.k. lättnadsbeloppet beräknats ta skattefri utdelning i år med ca 37 000 kr.

2. Rätt stategi för lön och utdelning

Om du har aktiebolag och har anställda kan det nu mot slutet av året vara idé för löneförhöjning. Det gäller att komma över en viss nivå för att ta ut extra mycket i lågbeskattad utdelning. Eftersom utdelning beskattas lägre än lön inklusive arbetsgivaravgifter kan det vara idé att utnyttja bolagets löner och din egna lön som bas för lågbeskattad utdelning.

3. Köp inventarier före årsskiftet

Du får numera göra avdrag direkt för inventarier som kostar mindre än 21 200 kr för 2010. Om inventarierna köps i slutet av 2010 istället för i början av 2011 är det ett sätt att skjuta upp skatten. Även för större investeringar som kräver avskrivningar är det rent skattemässigt fördelaktigt att köpa invetarierna redan detta år. Det blir då avskrivning för ett helt år även om företaget bara ägt maskinen under ett par dagar i december.

4. Sälj dina aktier med vinst i december.

Nu i december är det dags att se över de privata aktieaffärer du gjort under året. Om förlusterna är större än vinsterna blir det normalt endast 21 procent avdragseffekt på den del av förlusterna som överstiger vinsterna. För att höja skattesänkningen på förlusterna till 30 procent måste du före årsskiftet sälja aktier eller aktiefonder med vinst så att slutresultatet blir plus.

5. Håll dig under vissa inkomstgränser.

För att undvika statlig inkomstskatt på lön och därmed få hög marginalskatt kan det vara idé att skjuta upp decemberlönen till 2011.

6. Ge dig själv en skattefri julklapp

Julgåvor är avdragsgilla till dig som anställd ägare med 450 kr inklusive moms. Gåvan kan i princip avse vad som helst, men det är viktigt att beloppet inte överskrids för då blir ingen del av gåvan avdragsgill.

Välkomna att kontakta oss för en snabb översyn av din egen skattesituation!