Vad gör en revisor?

Vad gör en revisor mer än att granska redovisningen och styrelsens förvaltning i aktiebolag, föreningar och andra organisationer? Som en följd av vad revisorn iakttagit har denna möjlighet att ge goda råd om förbättringsåtgärder och ekonomiska frågor i övrigt. Utöver det är det vanligt att revisorn utfärdar revisorn intyg i olika situationer.

Detta kan en revisor hjälpa dig med:

  • att granska en årsredovisning eller finansiell rapport
  • att granska hur styrelsen skött sitt arbete
  • Övrig granskning såsom hållbarhetsrapportering, översiktlig granskning eller granskning enligt särskild överenskommelse
  • Skatteberäkningar
  • Redovisningsfrågor
  • Förbättringsåtgärder i verksamheten

Kvalitetsstämpel och trovärdighet

En revisor i organisationen ger normalt en kvalitetsstämpel gentemot alla intressenter. Det kan röra sig om banker, Skatteverket, leverantörer och kunder som gör affärer med organisationen, eller bidragsgivare.

Revisorn ökar också trovärdigheten inom organisationen och genom rådgivning hjälper man ledningen att minimera risker och fatta rätt beslut.

När behöver man en revisor?

Lagen kräver att större organisationer har en auktoriserad eller godkänd revisor. För exempelvis aktiebolag är den lagstadgade gränser 3 miljoner kr i omsättning, fler än tre anställda och mer än 1,5 miljoner kr i totala tillgångar.

Det finns många organisationer som inte måste ha revisor men ändå väljer att ha detta ändå beroende på att det finns många fördelar och kostnaden kan man få tillbaka många gånger om genom minskade risker och rådgivning kring avdrag och skatt med mera.

Auktoriserad revisor eller lekmannarevisor

Auktoriserade revisorer är de enda som kan utföra lagstadgad revision. Dessa uppfyller revisorslagens krav om erfarenhet och utbildningsnivå.  De har dessutom både praktisk och teoretisk utbildning i normalfallet 3-5 års erfarenhet från arbete på en revisionsbyrå samt högskoleutbildning inom ekonomi. Slutligen har de avlagt en revisorsexamen hos Revisorsinspektionen. Själva auktorisationen gäller i fem år och behöver sedan förnyas.

För att komma i kontakt med en revisor till din organisation går det bra att kontakta oss via 08-22 45 45, info@aborgrevisorer.se eller via formuläret till höger.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar