Vad kostar en revision?

Det beror på storlek på företaget, vilken verksamhet det är, och vilken kvalitet redovisningen håller. Exempelvis tar det längre tid att revidera ett bolag med varulager och kassaredovisning än ett konsultbolag som fakturerar en gång per månad. Vi utför våra revisioner enligt regelverket, ISA, International Standard on Auditing och det finns ett antal obligatoriska moment som måste gås igenom. Men vi har utarbetat ett effektivt sätt att revidera bolag vilket garanterar högst rimliga arvoden.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar