Apportintyg

Vi kan bistå dig med ett apportintyg så att du kan bilda ditt aktiebolag utan kontantinsats. Så är fallet när du har tillgångar överstigande 25 000 kr och som också är till nytta i din verksamhet.