Apportintyg

Har du tillgångar överstigande 25 000 kr och som också är till nytta för din verksamhet? Vi bistår dig med ett apportintyg så att du kan bilda ditt aktiebolag utan kontantinsats.