Inlägg av

Vad gäller för korttidsstöd 2021?

Nu har villkoren ändrats för korttidsstödet mot tidigare. Om ditt företag har en lönesumma (bruttolön) över 400 tkr  behöver du ett revisorsyttrande för att få stödet. Det här är dina grundläggande förutsättningarna för att erhålla stödet

Revisor i ekonomisk förening

Numera är det i många fall obligatoriskt enligt lag att säkerställa att en revisor har granskat räkenskaperna. Inte minst när det gäller föreningar som driver lite mer storskalig näringsverksamhet. Men när behövs en revisor? Och vad innebär det egentligen att vara revisor i en ideell eller ekonomisk förening? Vi har tagit en närmare titt på revisorns uppgift samt vad som gäller när det kommer till just föreningar.

10 tips när du ska välja revisor

Är ditt företag nystartat och är dags att upprätta samt lämna in en första årsredovisning?

Då bör man anlita en pålitlig revisor. Antingen konsulterar man en privat sådan eller firma som är specialiserade på att agera bolagsrevisor. Här kommer 10 goda råd och tips för att underlätta valet av en revisor!

FARs discipinbeslut nov-dec 2020

Erinran för att revisorn åtagit sig ett revisionsuppdrag i en ideell förening där en kollega vid revisionsföretaget var styrelseledamot och skötte redovisningen. Varning för åsidosättande av regler för förstagångsrevisioner i ett uppdrag, för godtagande av felaktig information om intäktsredovisningen i årsredovisningen för ett bolag; för otillräcklig granskning av intäkter i två bolag, av kostnader i […]

Omställningsstöd 2020-2021

Stödet kan sökas under perioden 25 februari-30 april 2021.

De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina fasta kostnader minus täckningsbidraget från försäljning.