Revisor i Bostadsrättsförening

Lär dig vikten av en revisor i en bostadsrättsförening, vilka lagar och regler som gäller, och hur en revisor kan hjälpa föreningen med ekonomisk insyn och effektivitet.

Auktoriserad revisor

Det finns väldigt många fördelar med att göra en auktoriserad revisor till en given del av ens egen verksamhet. Det kan förhindra många oväntade problem och säkerställa att saker och ting går i rätt riktning.

Revisor ideell förening

Trots att de flesta ideella föreningar i Sverige inte är skyldiga att ha revisor är det alltid en bra idé att anlita en för att säkerställa att bokföringen stämmer överens med verkligheten. I den här artikeln kan du läsa om hur en professionell revisor för en ideell förening kan hjälpa din verksamhet.

Revisor i aktiebolag

Att ha revisor i ett aktiebolag. För att skydda din ekonomiska verksamhet kan det vara dags att hyra en ny revisor för ett aktiebolag som du driver. Revisorer kan arbeta med ditt interna ekonomiteam för att granska finansiella rapporter och därmed säkerställa att allt är som det ska.

Att anlita en revisor i en samfällighetsförening

Att anlita en revisor för en samfällighetsförening, vad kan det finnas för fördelar med det? En samfällighetsförening kan i vissa fall vara bokföringsskyldig, och då är bokföringsreglerna individuella för varje samfällighet. Samfälligheter är till exempel alltid bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet, men det kan vara svårt att avgöra vad räknas som näringsverksamhet. I de flesta fall är det en bra idé att anlita en revisor för att hålla koll på samfällighetens böcker och säkerställa att allt är som det ska.

2 steg till lågbeskattad utdelning för företagare

Här kommer 2 steg för lågbeskattad utdelning för företagare. Du som företagare kan ta en utdelning varje år och om du ska ha en utdelning 2021 kan du göra en utdelning där du endast behöver skatta 20 procent och detta räknas som mycket låg skatt om man jämför med hur mycket du behöver betala om du ska ta ut vinst, lön mm

Hur stor utdelning kan du ta i ett aktiebolag?

När man investerar i aktier så kan det också vara bra att veta hur mycket utdelning man kan få ta ut via företaget. En utdelning innebär att man delar ut en del av vinsten på aktierna till de olika aktieägarna.

Vad gäller för korttidsstöd 2021?

Nu har villkoren ändrats för korttidsstödet mot tidigare. Om ditt företag har en lönesumma (bruttolön) över 400 tkr  behöver du ett revisorsyttrande för att få stödet. Det här är dina grundläggande förutsättningarna för att erhålla stödet

Revisor i ekonomisk förening

Numera är det i många fall obligatoriskt enligt lag att säkerställa att en revisor har granskat räkenskaperna. Inte minst när det gäller föreningar som driver lite mer storskalig näringsverksamhet. Men när behövs en revisor? Och vad innebär det egentligen att vara revisor i en ideell eller ekonomisk förening? Vi har tagit en närmare titt på revisorns uppgift samt vad som gäller när det kommer till just föreningar.

10 tips när du ska hitta revisor

Är ditt företag nystartat och är dags att upprätta samt lämna in en första årsredovisning?

Då bör man anlita en pålitlig revisor. Antingen konsulterar man en privat sådan eller firma som är specialiserade på att agera bolagsrevisor. Här kommer 10 goda råd och tips för att underlätta valet av en revisor!