Nytt K-regelverk – Årsbokslut

Nytt K-regelverk  – Årsbokslut Den 27 oktober 2017 beslutade BFN att anta det nya K-regelverket Årsbokslut. I regelverket finns regler för alla företagsformer som får upprätta årsbokslut. Se mer på bokföringsnämndens hemsida, www.bfn.se

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Arbetsgivardeklaration på individnivå, som införs i två steg från den 1 juli 2018, innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften.

Revisionsplikten bör återinföras

Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades 2010. Riksrevisionens granskning visar att detta haft få positiva effekter men inneburit ökad risk för skattefusk och försvårat arbetet mot ekonomisk brottslighet – och att revisionsplikten därför bör återinföras. Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i syfte att förenkla administrationen och minska utgifterna för företagare. Förhoppningarna var att reformen, tillsammans med […]

Sämre kvalitet utan revisor

Bilda bolag hos oss

Sänk din skatt till årsskiftet

Beslut om förenklad årsredovisning

Revisorsintyg i bolag utan revisor

Revisionsplikten för små bolag har nu upphört per den 1:a november 2010, i likhet med övriga länder. Sist ut med revisorsobligatorium var Sverige och Malta…

Aktiebolag som inte har någon revisor behöver ändå ett bestyrkande i vissa fall och behöver därför anlita en revisor.

Ökad risk utan revision