Frågor och svar | Aktiebolag väljer bort revisorn, ny bolagsordning?

Ja, bolagsordningen måste ersättas av den nya lydelsen och ett stämmobeslut på bortvalet kompletteras. Kontakta oss för mer information.

Frågor och svar | Kan en redovisningskonsult göra årsredovisningen?

Ja det går bra. Vi rekommenderar en auktoriserad redovisningskonsult för detta arbete. Dessa har adekvat utbildning och erfarenhet för att ta hand om det viktiga arbete som rör ditt företags papper. Kontakta oss för mer information.

Frågor och svar | Måste skicka in årsredovisning, trots ingen revisor?

Alla aktiebolag är skyldiga att skicka in sin årsredovisning inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Om ditt bolag har revisor registrerad så behöver du komplettera årsredovisningen med en revisionsberättelse

Frågor och svar | Om vi startar ett aktiebolag, måste vi ha en revisor?

Som nystartat företag behöver du inte ha en revisor om du inte vill. Däremot andra året om omsättningsnivåer mm är överstiger gränsvärdena för obligatorisk revision två år i rad så behövs en revisor.

Frågor och svar | Revisor eller inte revisor?

Om du omsätter (har en försäljning) över 3 000 000 kr per år i aktiebolaget behöver du i regel revisor enligt lag. I annat fall får du fundera på hur viktigt det är att din redovisning blir kvalitetssäkrad och vilka intressenter företaget har, om bolaget behöver ta lån. Kort sagt, med revisor får företaget en högre ”status” […]

Nytt K-regelverk

Nytt K-regelverk  – Årsbokslut Den 27 oktober 2017 beslutade BFN att anta det nya K-regelverket Årsbokslut. I regelverket finns regler för alla företagsformer som får upprätta årsbokslut. Se mer på bokföringsnämndens hemsida, www.bfn.se

Ny arbetsgivardeklaration

Arbetsgivardeklaration på individnivå Arbetsgivardeklaration på individnivå, som införs i två steg från den 1 juli 2018, innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften. Redovisningen införs i två steg: Den 1 juli 2018: Företag som ska föra […]

Frågor och svar | Vad är en revisor?

Vad är en revisor? En revisor granskar årsredovisningar och styrelsens förvaltning i aktiebolag, föreningar och andra organisationer. Utöver det utfärdar revisorn intyg i olika situationer exempelvis vid apportbildning av aktiebolag. Kontakta oss via 08-22 45 45, info@aborgrevisorer.se eller via kontaktformuläret till höger.  

Vad är en revisor?

Vad är en revisor? En revisor granskar årsredovisningar och styrelsens förvaltning i aktiebolag, föreningar och andra organisationer. Utöver det utfärdar revisorn intyg i olika situationer exempelvis vid apportbildning av aktiebolag. Kontakta oss via 08-22 45 45, info@aborgrevisorer.se eller via kontaktformuläret till höger.

Utvärdering slopad revisionsplikt

Utvärdering av slopad revisionsplikt Den nödvändiga utvärderingen av den slopade revisionsplikten för små aktiebolag har nu kommit. På Riksrevisionens rapport slås fast att reformen från 2010 ”kostat mer än den smakat”. Kvaliteten på årsredovisningarna har sjunkit när bolag valt bort revision och inte heller anlitat en auktoriserad redovisningskonsult. Vidare har arbetet mot ekonomisk brottslighet försvårats […]