Vilka kan få nedstängningsstöd pga Corona?

Nedstängningsstöd  Företag som måste stänga på grund av pandemilagen ska få ersättning. Ett stöd på upp till 100 procent av kostnaderna. Stödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och liknar omsättningsstödet.

Omställningsstödet 2020-2021, vad gäller?

omställningsstödet företag som tappar en stor del av sin omsättning under november-december 2020 och januari-februari 2021 – får stöd med upp till 90 procent av fasta kostnader. Företag som har färre än 50 anställda kan använda sig av stödet. Större företag kan även i fortsättningen få 70 procent i subvention.

Omsättningsstödet förlängs

Utökat omsättningsstöd 5 miljarder handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person. Stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. Ansökan görs hos Boverket och det är sedan länsstyrelserna som handlägger stödet.

När kommer inkomstdeklarationen 2021?

Inkomstdeklarationen kommer 3-9 mars i din digitala brevlåda

Om omställningsstöd, utdelningar och koncernbidrag

I dessa fall kan man bli av med sitt coronastöd vid koncernbidrag och utdelning: Korttidsstöd 2020 – ja om utdelning eller koncernbidrag beslutas eller verkställs av företaget under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden om det inte avser perioden före den 16 mars 2020. Korttidsstöd […]

Omställningsstöd och utdelningar

Corona-stöd I dessa fall kan man bli av med sitt coronastöd vid koncernbidrag och utdelning: Korttidsstöd 2020 – ja om utdelning eller koncernbidrag beslutas eller verkställs av företaget under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden om det inte avser perioden före den 16 mars 2020. […]

Frågor och svar | Vad kostar en revision?

Hej, det beror på storlek på företaget, vilken verksamhet det är, och vilken kvalitet redovisningen håller. Exempelvis tar det längre tid att revidera ett bolag med varulager och kassaredovisning än ett konsultbolag som fakturerar en gång per månad. Vi utför våra revisioner enligt regelverket, ISA, International Standard on Auditing och det finns ett antal obligatoriska […]

Frågor och svar | Frågor om ekonomi och skatt under året?

Tanken är att revisorn ska vara ett bollplank för företagsledningen under hela året. Vi ger snabba, kvalificerade svar på alla tänkbara frågor inom områdena ekonomi och skatt. Det finns nästan inga frågor vi inte kan svara på eftersom vi är experter inom dessa områden.

Frågor och svar | Kan ni hjälpa till med bokslutet och årsredovisningen?

Ja, bokslut och årsredovisning ingår i våra kärnområden och vi kan snabbt och effektivt sammanställa årets bokföring så att Bolagsverket och Skatteverket får de uppgifter de behöver.

Frågor och svar | Ingen revisor i bolagsordningen

Det går bra att stämman utser en revisor även om bolaget inte ska ha revisor enligt bolagsordningen.